Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek z výplaty (ze mzdy, z platu, nebo jiné příjmy)

Od 1. 1. 2021 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci. Je to jen malé zvýšení, o cca 100 Kč. V této kalkulačce si můžete spočítat exekuční srážky ze mzdy (nebo i jiného příjmu), v roce 2021. Od ledna 2021, by měl být také zaveden chráněný bankovní účet pro lidi v exekuci. A od poloviny roku se zkrátí insolvence jen na 3 roky. Od 1. 1. 2021 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci. Je to jen malé zvýšení, o cca 100 Kč. V této kalkulačce si můžete spočítat exekuční srážky ze mzdy (nebo i jiného příjmu), v roce 2021. Od ledna 2021, by měl být také zaveden chráněný bankovní účet pro lidi v exekuci. A od poloviny roku se zkrátí insolvence jen na 3 roky.

Exekuce jistě není nijak jednoduchá záležitost. Exekutor může nechat zablokovat účet bance, zabavit vám majetek, nebo nařídit srážky ze mzdy (nebo i z jiného příjmu, jako je nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, starobní nebo invalidní důchod).

Podmínky pro dlužníky v exekuci, se ale snad každý rok o něco málo zlepšují. Třeba nezabavitelná částka při exekuci, se skoro každý rok o něco málo zvýší (třeba v roce 2020, to bylo velmi výrazné zvýšení).

Mění se i další podmínky. V roce 2021 to bude například chráněný účet v bance, pro lidi s exekucí, který exekutor nemůže zablokovat. Nebo zkrácení doby v insolvenci, jen na 3 roky.

Výpočet exekuce v roce 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje nezabavitelná částka na 13 638 Kč. Za dítě, manželku nebo manžela, je to dalších 3 409,50 Kč.

Lidem s exekucí, by mělo od ledna 2023, zůstávat podstatně více peněz.

Aktuální informace a kalkulačku s výpočtem exekuce v roce 2023 najdete zde

Exekuce na plat (mzdu) v roce 2021

Velká změna oblasti exekuce na mzdu, proběhla v polovině roku 2020. Od 1. 7. 2020 se změnil výpočet nezabavitelné částky (ta se podstatně zvýšila).

V roce 2021 zatím nejsou v plánu žádné velké změny. Od 1. 1. 2021 pouze dojde k menšímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci (díky zvýšení normativních nákladů na bydlení).

V souvislosti s epidemií koronaviru, pak i na začátku roku 2021 dále platní některé změny exekucí (omezení mobiliárních exekucí na majetek, nebo vyšší nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance).

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek v roce 2021

Výpočet exekučních srážek se provádí z vašeho čistého platu (mzdy), nebo u z dalších příjmů (například i z nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, z mateřské, z rodičovské, ze starobního nebo invalidního důchodu, nebo u z některých sociálních dávek).

O tom, kolik peněz vám při exekuci zůstane, rozhoduje, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. A také to, zda máte manželku, manžela nebo nějaké děti.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2021
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2021

Od začátku ledna 2021, se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Nebude to ale velké zvýšení. Nezabavitelná částka se mění jen díky zvýšení normativních nákladů na bydlení (ze kterých se nezabavitelné minimum vypočítá).

  • Nezabavitelná částka od 1. 1. 2021 = 7873 Kč (v roce 2020 to bylo 7772 Kč, tj. zvýšení o 101 Kč)

Zvýší se i nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě. Za každého z nich se připočítá dalších:

  • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2021 = 2624,30 Kč (v roce 2020 to bylo 2590,50, tj. zvýšení o 33 Kč)

Nezabavitelné minimum pro zaměstnance s exekucí, který má manželku a dvě děti, se tak od 1. 1. 2021 zvýší o cca 203 Kč. V roce 2020 to bylo 15 543 Kč. Od 1. 1. 2021 to je 15 746 Kč.

Kolik peněz mi zůstane při exekuci – přednostní a nepřednostní pohledávka

Kolik peněz vám zůstane při exekuci (při srážkách ze mzdy nebo i jiného příjmu), závisí hodně na tom, zda je vymáhaná přednostní nebo nepřednostní pohledávky.

U přednostní pohledávky, totiž exekutor dostává dvě třetiny ze zbytku mzdy (z toho co zbude po odečtení nezabavitelného minima). Výpočet přednostní exekuce je tak stejný, jako srážky při insolvenci (oddlužení)

U nepřednostní pohledávky, vám toho exekutor „sebere“ podstatně méně. Dostane totiž jenom jednu třetinu ze zbytku výplaty (po odečtení nezabavitelné částky).

V obou případech si exekutor ještě vezme vše, co je nad určitou hranici (hranice plně zabavitelného příjmu). To se ale obvykle týká jen těch zaměstnanců, kteří mají opravdu vysokou výplatu.

Pokud je totiž zbytek výplaty (po odečtení nezabavitelné částky), vyšší než 20 994 Kč (tj. bavíme se o čisté mzdě 28 – 35 tisíc korun – záleží na tom, kolik je vaše nezabavitelné minimum), tak vše nad 20 994 dostane exekutor.

Přednostní pohledávky a exekuce

Přednostní pohledávky, u kterých vám toho může exekutor zabavit více, jsou vyjmenované v příslušném zákonu (Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 279).

Jedná se hlavně o pohledávky způsobené trestným činem (náhrada škody, náhrada újmy na zdraví). Patří sem i dluhy vůči státu – nezaplacení daně, sociální a zdravotní pojištění, přeplatky na sociálních dávkách, nemocenských dávkách apod.

A také výživné (alimenty) – ty mají přednost před všemi ostatními pohledávkami.

Nepřednostní pohledávky a exekuce

Nepřednostní pohledávky jsou všechny ostatní. Typicky se může jednat o nezaplacené splátky za půjčky, hypotéky, kreditní karty. Nebo to mohou být různé nedoplatky za vodu, elektřinu, plyn, mobilní telefon, internet či kabelovou televizi. Nebo i nezaplacení pokuty z MHD a vše ostatní

Exekuce na jiné druhy příjmu než je výplata

Exekuční srážky mohou být prováděny z různých druhů příjmů. Dá se říci, že v podstatě ze všech, kromě několika málo výjimek.

Mezi výjimky patří některé sociální dávky – ty které jsou účelově vázané (jako příspěvek na bydlení), nebo ty, které jsou poskytované lidem ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení). Nebo jednorázové sociální dávky (například pohřebné nebo porodné).

Některé příjmy mají výjimku z exekuce spíše z důvodu, že se na ně v zákonu zapomnělo, patří například na ošetřovné (OČR).

U většiny příjmů, ale exekuční srážky mohou být (a jsou) prováděny:

Exekuce na účet v roce 2021

Kromě exekučních srážek ze mzdy (či jiného příjmu), může exekuce postihnout i účet v bance nebo majetek.

Zvláště komplikovaná situace je v případě, kdy máte exekuci na mzdu a účet současně. To pak nastávají situace, kdy vám exekutor sebere část výplaty. A i ten zbytek, na který máte podle zákona nárok, je zablokovaný v bance, takže se k penězům nemůžete dostat.

Od 1. 1. 2021 by mělo být možné, aby si člověk v exekuci zřídil v bance chráněný účet. Ten by nestál nic extra (banka si může účtovat jen běžné poplatky). Číslo chráněného účtu by pak dlužník nahlásil soudu a exekutorovi, a tento účet by nemohl být zablokován.

Byla by tak možnost nechat si tam posílat třeba nezabavitelnou část výplaty, nebo různé sociální dávky apod.

Až do 28. února 2021, je také při exekuci na účet v bance, nárok na dvojnásobné nezabavitelné minimum. Za běžných podmínek máte při exekuci na účet nárok jen na jednorázový výběr dvojnásobku životního minima. Což je aktuálně 7720 Kč.

Už od jara, je ale tato částka zvýšena na dvojnásobek, kvůli probíhající epidemie koronaviru COVID. Při zablokovaném účtu v bance, máte aktuálně nárok na jednorázový výběr částky 15 440 Kč.

Zkrácení insolvence v roce 2021

Pokud vám splátky exekuce a dluhů přerůstají přes hlavu, pak je to možné řešit oddlužením.

Při insolvenci, vám z výplaty sice zůstává ještě méně peněz, než při běžné exekuci. V exekuci ale můžete být celý život a stejně nemusíte dluh nikdy zaplatit. U insolvence máte poměrně velkou jistotu, že po určité době splácení, vám bude zbytek dluhů odpuštěn (dojde k oddlužení).

Aktuálně je délka insolvence 5 roků (jen některé výjimky mohou mít insolvenci na 3 roky). Od poloviny roku 2021 (pravděpodobně od 1. 7. 2021), by se ale měla doba insolvence zkrátit všem jen na 3 roky.

A to už není tak dlouhá doba, aby se to nedalo vydržet. I když to bude znamenat nižší příjem než při exekuci.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2023
Půjčky do výplaty