Nová kalkulačka 2024: Výpočet exekučních srážek z výplaty (ze mzdy, z platu, nebo jiné příjmy)

Od 1. 1. 2024 se snižuje nezabavitelná částka při exekuci. Je to dosti výrazná změna - o cca 933 Kč méně. V této kalkulačce si můžete spočítat exekuční srážky ze mzdy (nebo i jiného příjmu), podle podmínek v roce 2024. Od 1. 1. 2024 se snižuje nezabavitelná částka při exekuci. Je to dosti výrazná změna - o cca 933 Kč méně. V této kalkulačce si můžete spočítat exekuční srážky ze mzdy (nebo i jiného příjmu), podle podmínek v roce 2024.

Exekuce jistě není nijak jednoduchá záležitost. Exekutor může nechat zablokovat účet bance, zabavit vám majetek, nebo nařídit srážky ze mzdy (nebo i z jiného příjmu, jako je nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, starobní nebo invalidní důchod).

Podmínky pro dlužníky v exekuci, se ale snad každý rok o něco málo zlepšují. V roce 2024, to ale bude jiné. Na rozdíl od mnoha předchozích roků, kdy se nezabavitelné minimum pořád jenom zvyšovalo, se od ledna 2024 naopak sníží.

Exekuce na plat (mzdu) v roce 2024

Od 1. 1. 2024 dochází ke snížení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci. Základní nezabavitelné minimum při exekuci, se v roce 2024, snižuje na 12 704,67 Kč. Je to poměrně výrazné snížení, oproti stavu na konci minulého roku (o 933,33 Kč méně).

Důvodem je především změna u normativních nákladů na bydlení. Vláda prosadila změnu zákona, takže se v roce 2024 nebudou valorizovat tabulky normativů. A současně se zruší i paragraf 26a, díky kterému byl poslední dva roky nárok na mimořádné zvýšení (tj. dochází ke snížení o 1400 až 2800 Kč).

Nezabavitelné minimum při exekuci, se od začátku roku 2024 snižuje na 12 704,67 Kč. K tomu se může připočítat dalších 3 176,17 Kč za dítě, manželku nebo manžela. Dlužníkům s exekucí, by mělo od ledna 2024, zůstávat podstatně více peněz (rozdíl může být i 1 – 2 tisíc korun).

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek v roce 2024

Výpočet exekučních srážek se provádí z vašeho čistého platu (mzdy), nebo u z dalších příjmů (například i z nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, z mateřské, z rodičovské, ze starobního nebo invalidního důchodu, nebo u z některých sociálních dávek).

O tom, kolik peněz vám při exekuci zůstane, rozhoduje, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. A také to, zda máte manželku, manžela nebo nějaké děti.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Snížení nezabavitelné částky od 1. 1. 2024

Od začátku ledna 2024, se snižuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Nezabavitelná částka se mění jen díky změně u normativních nákladů na bydlení (ze kterých se nezabavitelné minimum vypočítá).

  • Nezabavitelná částka od 1. 1. 2024 = 12 704,67 Kč (v roce 2023 to bylo 13 638 Kč, tj. snížení o 933,33 Kč)

Změní se i nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě. Za každého z nich se připočítá dalších:

  • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2024 = 3 176,17 Kč (v roce 2023 to bylo 3 409,50 tj. snížení o 233,33 Kč)

Nezabavitelné minimum pro zaměstnance s exekucí, který má manželku a dvě děti, se tak od 1. 1. 2024 sníží o cca 1633 Kč. V roce 2023 to bylo 23 867 Kč. Od 1. 1. 2024 to je 22 234 Kč.

Kolik peněz mi zůstane při exekuci – přednostní a nepřednostní pohledávka

Kolik peněz vám zůstane při exekuci (při srážkách ze mzdy nebo i jiného příjmu), závisí hodně na tom, zda je vymáhaná přednostní nebo nepřednostní pohledávky.

U přednostní pohledávky, totiž exekutor dostává dvě třetiny ze zbytku mzdy (z toho co zbude po odečtení nezabavitelného minima). Výpočet přednostní exekuce je tak stejný, jako srážky při insolvenci (oddlužení)

U nepřednostní pohledávky, vám toho exekutor „sebere“ podstatně méně. Dostane totiž jenom jednu třetinu ze zbytku výplaty (po odečtení nezabavitelné částky).

V obou případech si exekutor ještě vezme vše, co je nad určitou hranici (hranice plně zabavitelného příjmu). To se ale obvykle týká jen těch zaměstnanců, kteří mají opravdu vysokou výplatu.

Pokud je totiž zbytek výplaty (po odečtení nezabavitelné částky), vyšší než 28 586 Kč (tj. bavíme se o čisté mzdě nad 42 tisíc korun u bezdětného zaměstnance, u toho s dětmi je to záležitost čisté mzdy nad 50 tisíc korun – záleží na tom, kolik je vaše nezabavitelné minimum), tak vše nad 28 586 dostane exekutor.

Přednostní pohledávky a exekuce

Přednostní pohledávky, u kterých vám toho může exekutor zabavit více, jsou vyjmenované v příslušném zákonu (Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 279).

Jedná se hlavně o pohledávky způsobené trestným činem (náhrada škody, náhrada újmy na zdraví). Patří sem i dluhy vůči státu – nezaplacení daně, sociální a zdravotní pojištění, přeplatky na sociálních dávkách, nemocenských dávkách apod.

A také výživné (alimenty) – ty mají přednost před všemi ostatními pohledávkami.

Nepřednostní pohledávky a exekuce

Nepřednostní pohledávky jsou všechny ostatní. Typicky se může jednat o nezaplacené splátky za půjčky, hypotéky, kreditní karty. Nebo to mohou být různé nedoplatky za vodu, elektřinu, plyn, mobilní telefon, internet či kabelovou televizi. Nebo i nezaplacení pokuty z MHD a vše ostatní

Exekuce na jiné druhy příjmu než je výplata

Exekuční srážky mohou být prováděny z různých druhů příjmů. Dá se říci, že v podstatě ze všech, kromě několika málo výjimek.

Mezi výjimky patří některé sociální dávky – ty které jsou účelově vázané (jako příspěvek na bydlení), nebo ty, které jsou poskytované lidem ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení). Nebo jednorázové sociální dávky (například pohřebné nebo porodné).

Některé příjmy mají výjimku z exekuce spíše z důvodu, že se na ně v zákonu zapomnělo, patří například na ošetřovné (OČR).

U většiny příjmů, ale exekuční srážky mohou být (a jsou) prováděny:

Exekuce na účet v roce 2024

Kromě exekučních srážek ze mzdy (či jiného příjmu), může exekuce postihnout i účet v bance nebo majetek.

Zvláště komplikovaná situace je v případě, kdy máte exekuci na mzdu a účet současně. To pak nastávají situace, kdy vám exekutor sebere část výplaty. A i ten zbytek, na který máte podle zákona nárok, je zablokovaný v bance, takže se k penězům nemůžete dostat.

Od roku 2021 je možné, aby si člověk v exekuci zřídil v bance chráněný účet. Ten nestojí nic extra navíc (banka si může účtovat jen běžné poplatky). Číslo chráněného účtu by pak dlužník nahlásil soudu a exekutorovi, a tento účet by nemohl být zablokován.

Byla by tak možnost nechat si tam posílat třeba nezabavitelnou část výplaty, nebo různé sociální dávky apod.

V roce 2024 je při exekuci na účet v bance nárok na trojnásobek životního minima – což je 14 580 Kč.

Zkrácení insolvence v roce 2024

Pokud vám splátky exekuce a dluhů přerůstají přes hlavu, pak je to možné řešit oddlužením.

Při insolvenci, vám z výplaty sice zůstává ještě méně peněz, než při běžné exekuci. V exekuci ale můžete být celý život a stejně nemusíte dluh nikdy zaplatit. U insolvence máte poměrně velkou jistotu, že po určité době splácení, vám bude zbytek dluhů odpuštěn (dojde k oddlužení).

Aktuálně je délka insolvence 5 roků (jen některé výjimky mohou mít insolvenci na 3 roky). Během roku 2024 se bude projednávat změna zákona, která by ve výsledku mohla znamenat zkrácení oddlužení pro všechny dlužníky. Tato změna, se ale řeší již delší dobu, a není tak jisté, kdy přesně začne platit. Jestli už od července 2024, nebo až od ledna 2025, nebo nějak jinak.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty