Kalkulačka: Výpočet nemocenské od zaměstnavatele 2024 (náhrada mzdy za nemoc)

Během dočasné pracovní neschopnosti máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (prvních 14 dní) nebo na nemocenské dávky (od 15 dne). Výpočet nemocenské od zaměstnavatele vychází z průměrné hodinové mzdy a je ve výši 60%. Nárok je i ve zkušební době. Během dočasné pracovní neschopnosti máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (prvních 14 dní) nebo na nemocenské dávky (od 15 dne). Výpočet nemocenské od zaměstnavatele vychází z průměrné hodinové mzdy a je ve výši 60%. Nárok je i ve zkušební době.

Na začátku pracovní neschopnosti (za prvních 14 dní), dostáváte nemocenskou od zaměstnavatele. Za prvních 14 dní na neschopence dostáváte náhradu mzdy. Od 15 dne na neschopence dostáváte nemocenské dávky.

Na této stránce najdete kalkulačku, pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti v roce 2024. Pro výpočet nemocenských dávek od 15 dne neschopenky, se můžete podívat na tuto druhou kalkulačku pro výpočet nemocenské.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské za prvních 14 dní neschopenky v roce 2024

Kalkulačka náhrada mzdy 2024
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Nemocenská od zaměstnavatele za prvních 14 dní v roce 2024

Ještě před několika lety platilo (do poloviny roku 2019), že za první 3 dny neschopenky jste nedostali nic. Od 4 do 14 dne jste měli nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele a od 15 dne na nemocenské dávky. O možném obnovení zavedení neplacení neschopenky za první 3 dny, se uvažovalo i v roce 2023. Nebylo to ale schváleno.

Pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele, je rozhodující vaše průměrná hodinová mzda, za předchozí kalendářní čtvrtletí. Nemocenská od zaměstnavatele se pak vyplácí podobně, jako výplata. Měla by vám na účet přijít v dalším měsíci, společně se zbytkem mzdy.

První tři dny na neschopence opět bez nároku na nemocenskou?

Aktuálně tedy stále platí, že neschopenka je placená, již od prvního dne (resp. od první neodpracované hodiny, směny). Během prvních 14 dní dostáváte zaplaceny jenom neodpracované dny/směny.

Nemusí tomu ale tak být napořád. V současné době vláda řeší, jak sehnat nějaké peníze „navíc“ do státního rozpočtu. Jedním ze zvažovaných úsporných opatření, údajně bylo i opětovné zavedení neplacené neschopenky za první 3 dny.

To ale nakonec nebylo schváleno. Namísto toho vláda rozhodla, že od začátku roku 2024, budou zaměstnanci platit nemocenské pojištění. Což bude 0,6% z hrubé mzdy. K obnovení neplacené neschopenky, se ale vláda ještě může vrátit. Do konce volebního období, jí ještě nějaký čas zbývá.

Podle statistik, se totiž jen krátce po zrušení neplacené neschopenky za první 3 dny, poměrně výrazně zvýšil počet krátkodobých pracovních neschopností. Převedeno na peníze, se údajně jedná až o 5 miliard korun za rok.

Výpočet nemocenské od zaměstnavatele za prvních 14 dní v roce 2024

Pro výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele za nemoc, se používá průměrný hodinový výdělek. Ten se stanovuje vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud jste ale v novém zaměstnání, kde pracujete jen krátkou dobu, pak to může být jinak:

  • Pokud začnete pracovat v jednom kalendářním čtvrtletí a onemocníte ve druhém, pak se průměrný výdělek spočítá z doby od začátku pracovního poměru do konce kalendářního čtvrtletí
  • Pokud onemocníte ve stejném kalendářním čtvrtletí, jako jste začali pracovat, pak se pro výpočet průměrného výdělku použije doba od začátku pracovního poměru, do začátku pracovní neschopnosti
  • Pokud jste v novém zaměstnání „jen pár dní“, neodpracovali jste ještě ani 21 směn (dní), pak se pro výpočet nemocenské do zaměstnavatele, použije pravděpodobný výdělek (tj. částka, která je obvyklá pro vaši pracovní pozici).

Kolik je nemocenská od zaměstnavatele za prvních 14 dní od 1. 1. 2024?

Při výpočtu nemocenské se uplatňují redukční hranice. To znamená, že při vyšší hodinové mzdě se započítá jen její část (je to podobné, jako u nemocenských dávek od 15 dne, nebo i při výpočtu mateřské).

Od 1. 1. 2024 platí pro výpočet tyto redukční hranice:

  • 1 redukční hranice = do 256,55 Kč/hodina se započítá 90%
  • 2 redukční hranice = Do 384,83 Kč/hodina se započítá 60%
  • 3 redukční hranice = Do 769,48 Kč/hodina se započítá 30%
  • Vše nad 769,48 Kč se již nijak dále neprojeví

Náhrada mzdy při nemoci je ve výši 60% z redukovaného hodinového výdělku. Náhrada mzdy se vyplácí za skutečně neodpracované hodiny. U většiny zaměstnanců to bývá za 14 dní 80 hodin. Může to ale být i jiný počet hodin – například pokud máte nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu.

Nárok na nemocenskou ve zkušební době

Na nemocenské dávky nebo náhradu mzdy od zaměstnavatele za nemoc, máte nárok hned od začátku nového zaměstnání. Není zde podmínka, že byste museli nejprve odpracovat nějakou minimální dobu (jako je to třeba u nároku na dovolenou).

Resp. pro přesnost, v novém zaměstnání, vám nárok na placenou neschopenku vznikne, až po zahájení práce pro nového zaměstnavatele. Pokud byste sice podepsali novou smlouvu, ale do nové práce reálně vůbec nenastoupili, a šli hned na neschopenku, tak nárok na nemocenskou není. Na nemocenskou je nárok, až po zahájení první pracovní směny.

Viz paragraf 10, zákon o nemocenském pojištění:

(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3.

Během zkušební doby, se pouze může lišit výpočet nemocenské – pokud pracujete kratší dobu, tak se pro výpočet průměrné hodinové mzdy zpravidla použije pravděpodobný výdělek. Neměl by to ale být velký rozdíl, oproti skutečnému průměru.

Ukončení pracovního poměru při neschopence ve zkušební době

neschopenkou ve zkušební době, je ale době spojeno jedno riziko:

  • U běžného zaměstnance, s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, platí během pracovní neschopnosti ochrana. Nemůže dostat výpověď. Pokud by již byl ve výpovědní lhůtě a onemocněl, pak se na dobu pracovní neschopnosti, výpovědní doba pozastaví.
  • Při pracovní neschopnosti ve zkušební době, s vámi zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr. Ve zkušební době se totiž nejedná o výpověď a tak jsou zde jiné podmínky. Během zkušební doby, nesmí dojít k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pouze během prvních 14 dní.

Prodloužení zkušební doby kvůli neschopence

Také platí, že o dobu, kdy jste ve zkušební době na neschopence, se pak prodlužuje délka zkušební doby. Pokud budete týden na neschopence, tak se vám zkušební doba prodlouží o 5 dní (prodlužuje se jen o zameškané pracovní dny).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty