Kalkulačka pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele 2024 (náhrada mzdy za nemoc, prvních 14 dní)

Prvních 14 dní, platí neschopenku firma (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele). Od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení redukčních hranic, pro výpočet nemocenské. Na placenou neschopenku, může být nárok hned od prvního dne v nové práci (i ve zkušební době). Prvních 14 dní, platí neschopenku firma (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele). Od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení redukčních hranic, pro výpočet nemocenské. Na placenou neschopenku, může být nárok hned od prvního dne v nové práci (i ve zkušební době).

Zaměstnancům, platí nemocenskou prvních 14 dní jejich firma (zaměstnavatel). Náhrada mzdy za nemoc (na kterou je nárok během prvních 14 dní neschopenky), se ale týká jenom těch, kdo jsou v pracovním poměru.

Na náhradu mzdy, není nárok po skončení zaměstnání. Nárok na tuto „nemocenskou“ nemají ani OSVČ nebo nezaměstnaní. Nárok není ani během neplaceného volna, nebo v dalších případech.

Výpočet náhrady mzdy za nemoc (nemocenské od zaměstnavatele) se provádí z průměrného hrubého hodinového výdělku. Tento průměrný výdělek, se vypočítá z předchozího (ukončeného) kalendářního čtvrtletí.

Průměrný (hrubý hodinový) výdělek, se při výpočtu redukuje. Od 1. 1. 2024, začnou platit nové redukční hranice, pro výpočet náhrady mzdy za nemoc (změna se týká výpočtu všech nemocenských dávek, včetně ošetřovného nebo peněžité pomoci v mateřství). Pro některé zaměstnance to znamená, že za prvních 14 dní na neschopence dostanou více peněz.

Kalkulačka: Výpočet náhrady mzdy za nemoc od 1. ledna 2024

Pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele (prvních 14 dní), stačí do kalkulačky zadat, jaká byla průměrná mzda za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí).

Prvních 14 dní platí firma jenom zaměstnancům (nárok není po skončení zaměstnání, nárok nemají OSVČ nebo nezaměstnaní).

Zaměstnavatel platí nemocenskou, jenom za neodpracované hodiny. Za svátek nebo za víkend, se nemocenská platí, jen pokud na svátek (nebo víkend) připadala běžná směna (pak jsou proplaceny neodpracované hodiny).

Kalkulačka náhrada mzdy 2024
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Neplacená nemocenská za první 3 dny neschopenky v roce 2024?

Během roku 2023, se objevily spekulace, že by byla opět zavedena neplacená neschopenka, za první 3 dny. Mělo se jednat o jedno z mnoha úsporných opatření, o kterých uvažovala vláda.

Ve finální podobě konsolidačního balíčku, ale tato změna není. I v roce 2024 tedy platí, že neschopenka je a bude placená hned od prvního dne.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance v roce 2024

Novinkou v roce 2024, ale bude placení nemocenského pojištění. Doposud nemocenské pojištění platila jenom firma (zaměstnavatel odváděl v rámci svých povinných odvodů 2,1% z hrubé mzdy zaměstnance na nemocenské pojištění).

Od 1. 1. 2024, by se na placení nemocenského pojištění, měli podílet i zaměstnanci. Z výplaty (z hrubé mzdy), se jim kromě klasického zdravotního pojištění (4,5%) a sociálního pojištění (6,5%), bude strhávat nově i nemocenské pojištění (0,6%).

Kvůli tomu, se v roce 2024 některým zaměstnancům sníží čistá mzda (čistá výplata bude o 0,6% nižší – při hrubé mzdě 40 tisíc korun, to představuje 240 Kč měsíčně).

Výpočet nemocenské od zaměstnavatele v roce 2024

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, se používá průměrný výdělek. Ten se vypočítá na základě odpracovaných hodin a hrubé mzdy v předchozím kalendářním čtvrtletí (pouze pokud by nebylo odpracováno alespoň 21 dní, pak by se namísto průměrného výdělku, použil pro výpočet nemocenské pravděpodobný výdělek).

Průměrný hrubý hodinový výdělek, se redukuje (pro výpočet nemocenské se započítá jenom část). Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet náhrady mzdy za nemoc:

 • 1 redukční hranice 2024 (započítá se 90%) = 256,55 Kč
 • 2 redukční hranice 2024 (započítá se 60%) = 384,83 Kč
 • 3 redukční hranice 2024 (započítá se 30%) = 769,48 Kč

Z redukovaného hrubého hodinového výdělku, se následně vypočítá náhrada mzdy za nemoc. Nemocenská od zaměstnavatele je 60%.

Kolik je nemocenská za prvních 14 dní v roce 2024?

Při průměrné hrubé mzdě 40 000 Kč, vychází náhrada mzdy za nemoc v roce 2024 na 129,60 Kč za hodinu.

Pokud by se jednalo o zaměstnance s týdenní pracovní dobou 40 hodin, který bude 14 dní na neschopence, pak za prvních 14 dní dostane 10 368 Kč (za 80 zameškaných hodin).

Tuto nemocenskou, zaměstnavatel pošle na účet, společně s výplatou za zbylou část měsíce. Z náhrady mzdy za nemoc, se už neplatí sociální a zdravotní pojištění, ani daně.

Při dlouhodobější pracovní neschopnosti (od 15 dne dále – maximálně 380 dní), platí nemocenskou stát (ČSSZ).  Nárok je i po skončení zaměstnání.

Nemocenské dávky se vypočítají z redukovaného denního vyměřovacího základu (z hrubé mzdy) a postupně se zvyšují. Nejprve je to 60% (od 15 do 30 dne), poté 66% (od 31 do 60 dne) a nakonec 72% (od 61 dne dále).

Kdo má nárok na placenou neschopenku v zaměstnání?

Na placenou neschopenku během prvních 14 dní, mohou mít nárok jenom zaměstnanci:

 • Náhradu mzdy za nemoc (prvních 14 dní) platí zaměstnavatel
 • Nárok je pouze během zaměstnání (po skončení pracovního poměru už není nárok na náhradu mzdy; je nárok až na nemocenské dávky od 15 dne)
 • Nárok může být i u dohody DPP (příjem nad 10 000 Kč) nebo i u dohody DPČ (příjem od 4 000 Kč)
 • Nárok je i u pracujících důchodců (pouze během zaměstnání)
 • Prvních 14 dní není nárok na nemocenskou u OSVČ nebo nezaměstnaných

Od 15 dne na neschopence, platí nemocenskou stát (ČSSZ):

 • Na nemocenské dávky, je nárok i po skončení zaměstnání
 • Na tuto nemocenskou mají nárok i podnikatelé (OSVČ si musí platit nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce před začátkem neschopenky)
 • Nárok může být i u nezaměstnaných (pokud neschopenka začne do 7 dní od skončení pracovního poměru)
 • Nárok může být i u DPP (příjem nad 10 000 Kč) nebo i u DPČ (příjem od 4 000 Kč)
 • Nárok je i u pracujících důchodců (maximálně 70 dní)

Nárok na nemocenskou v novém zaměstnání (ve zkušební době)

Na placenou neschopenku, může být nárok i v novém zaměstnání, v podstatě hned od prvního dne. Účast na nemocenském pojištění, vzniká u zaměstnanců ihned, po nástupu do nové práce, a po zahájení pracovní činnosti.

Na nemocenskou je tedy nárok, i kdyby zaměstnanec onemocněl hned první den v práci (nebo pokud by se stal nějaký úraz, apod.).

Na nemocenskou od zaměstnavatele, je nárok i ve zkušební době. Ve zkušební době, platí i omezení, že zaměstnavatel nesmí ukončit pracovní poměr během prvních 14 dní neschopenky (jinak je možné ukončit pracovní poměr během zkušební doby v podstatě kdykoliv).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty