Kalkulačka pro výpočet výplaty (čistá mzda, daně, sociální a zdravotní)

Tato mzdová kalkulačka pro výpočet čisté výplaty, vám umožňuje si spočítat, kolik by měla být vaše čistá mzda. Minimální mzda je od 1. 1. 2020 ve výši 14 600 Kč. Průměrná mzda je v roce 2020 (1Q) ve výši 34 077 Kč. Tato mzdová kalkulačka pro výpočet čisté výplaty, vám umožňuje si spočítat, kolik by měla být vaše čistá mzda. Minimální mzda je od 1. 1. 2020 ve výši 14 600 Kč. Průměrná mzda je v roce 2020 (1Q) ve výši 34 077 Kč.

Tato mzdová kalkulačka pro výpočet čisté výplaty, vám umožňuje si spočítat, kolik by měla být vaše čistá mzda. Můžete si zkontrolovat, zda máte správně spočítanou výplatní pásku. Nebo zjistit, o kolik byste si polepšili v novém zaměstnání, kde vám nabízí vyšší hrubou mzdu.

Podíváme se i na to, jaká je aktuální minimální, nebo průměrná mzda v ČR.

Nová kalkulačka – výpočet čisté mzdy v roce 2024

Od začátku roku 2024, začne platit větší množství změn, které se budou týkat i výplaty v zaměstnání. Důvodem je především velký balík změn – konsolidační balíček.  Jsou zde ale i pravidelné, každoroční změny.

Hlavní změny u výplaty 2024:

 • Z výplaty se bude strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Ruší se daňová sleva školkovné (za rok 2023 to bylo až 17 300 Kč)
 • Mění se podmínky pro nárok na daňovou slevu na manželku
 • Omezí se zaměstnanecké benefity (maximálně ½ průměrné mzdy)
 • Snižuje se limit pro zvýšenou daň z výplaty (23% se bude platit od 131 907 Kč)
 • Bude se zvyšovat minimální mzda (a zřejmě i zaručená mzda)

Viz nová mzdová kalkulačka 2024:

Výpočet výplaty: Z čeho se počítá čistá mzda?

Čistá výplata se počítá z hrubé mzdy nebo z hrubého platu. Že je to jedno a to stejné? Není. Může to znít jenom jako slovíčkaření, ale mezi platem a mzdou je rozdíl:

 • Plat dostávají státní zaměstnanci
 • Mzdu dostávají zaměstnanci v soukromém sektoru

Pro výpočet čisté výplaty jsou rozhodující celkové hrubé příjmy za daný měsíc. Ty mohou zahrnovat pevnou složku mzdy (platu). Typicky se jedná o smluvní mzdu (plat).

A dále jsou zde zahrnuty i pohyblivé složky mzdy (platu). Patří sem například příplatky za práci přes čas, za práci o víkendu, v noci, ve státní svátek. Spadají sem i různé bonusy, osobní ohodnocení, odměny, prémie.

Teprve ze součtu všech těchto příjmů se spočítá celková hrubá mzda.

Mzdová kalkulačka: Výpočet výplaty v roce 2020

Kalkulačka čistá mzda 2020
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Výpočet výplaty: Výpočet superhrubé mzdy

V oblasti výpočtu výplaty se také můžete setkat s termínem superhrubá mzda. Superhrubá mzda je základ pro výpočet daně. Daň pro zaměstnance je 15 % ze superhrubé mzdy.

Superhrubá mzda se vypočítá jako součet:

 • Celková hrubá mzda zaměstnance
 • Sociální pojištění zaplacení zaměstnavatelem (23,8% z hrubé mzdy)
 • Zdravotní pojištění zaplacení zaměstnavatelem (9% z hrubé mzdy)

Superhrubá mzda tedy odpovídá 133,8% hrubé mzdy. Pokud máte hrubou mzdu například 30 tisíc korun, pak je superhrubá mzda 40 140 Kč. Zaměstnavatel za vás zaplatí státu 10 140 Kč na sociálním a zdravotním pojištění

Výpočet výplaty: Srážky ze mzdy u zaměstnance

Při výpočtu výplaty se provádí různé srážky. Některé srážky ze mzdy jsou dané zákonem. Jiné mohou vyplývat třeba z dohody uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Mezi základní srážky ze mzdy patří:

 • Zdravotní pojištění = 4,5% z hrubé mzdy
 • Sociální pojištění = 9% z hrubé mzdy
 • Daň = 15% ze superhrubé mzdy

Kromě těchto srážek zde mohou být i různé další. Například to mohou být insolvenční nebo exekuční srážky. Srážky na základě dohody uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nebo i jiné.

Výpočet výplaty: Daňové slevy v roce 2020

Při výpočtu výplaty se pak zohledňují daňové slevy. Pokud zaměstnanec u svého zaměstnavatele podepíše příslušný dokument (růžový papír – prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob), pak se při výpočtu měsíční výplaty zohlední daňová sleva za daný měsíc.

Mezi hlavní daňové slevy patří především:

 • Daňová sleva za zaměstnance = 2070 Kč měsíčně
 • Daňová sleva na dítě (první) = 1267 Kč měsíčně
 • Daňová sleva na dítě (druhé) = 1617 Kč měsíčně
 • Daňová sleva na dítě (třetí) = 2017 Kč měsíčně

Jsou i další daňové slevy – pro studenta, pro invalidního důchodce, pro držitele průkazu ZTP aj.

Kolik je minimální mzda v ČR

V roce 2020 se zvýšila minimální mzda. Jedná se o hrubou mzdu. Minimální mzda je od 1. 1. 2020 ve výši 14 600 Kč. Pokud by se jednalo o zaměstnance, který nemá dítě, pak by jeho čistá minimální mzda byla 12 124 Kč.

Kolik je průměrná mzda v ČR v roce 2020

Průměrná mzda se na začátku roku 2020 zvýšila o 5%. V prvním čtvrtletí 2020 tak byla průměrná mzda ve výši 34 077 Kč.

To je ale jenom průměr. Výše průměrné mzdy se hodně liší podle kraje. V Praze je průměrná mzda 42 760 Kč měsíčně. Jinde je to mnohem méně. Třeba ve Zlínském kraji je to jen 30 139 Kč.

Průměrná mzda se hodně liší i podle oboru. V bance je průměrná mzda přes 60 000 Kč. V zemědělství je to jen necelých 26 000 Kč. A v pohostinství jen něco málo přes 20 000 Kč.

Liší se i to, co dostávají muži a ženy. Ženy mají v průměru, o 5000 Kč méně než muži.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty