Výpočet: Minimální čistá mzda v ČR v roce 2020

Minimální mzda se v České republice naposledy zvýšila od 1. 1. 2020 na částku 14 600 Kč. Jedná se o zvýšení o 1250 Kč oproti roku 2020. Minimální mzda se v České republice naposledy zvýšila od 1. 1. 2020 na částku 14 600 Kč. Jedná se o zvýšení o 1250 Kč oproti roku 2020.

Minimální mzda se v České republice naposledy zvýšila od 1. 1. 2020 na částku 14 600 Kč. Jedná se o zvýšení o 1250 Kč oproti roku 2020. Společně s tím se zvyšuje i minimální hodinová mzda na částku 87,30 Kč.

Nezvýšila se ale pouze minimální mzda. V návaznosti na zvýšení minimální mzdy se mění i minimální zaručená mzda. Zatímco minimální mzda je „absolutní“ minimum, které byste při práci měli dostat, minimální zaručená mzda říká, že pro určité profese (které jsou rozděleny do 8 různých skupin), musí být minimální mzda vyšší. Pro každou skupinu profesí je stanovena jiná minimální mzda (která je vždy postupně vyšší).

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

  • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
  • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Aktualizace 22. 12. 2020:

22.12.2020 Parlament podruhé schválil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka.

Změna by nyní měla být již definitivní. Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 140 000 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Viz: Nová mzdová kalkulačka, pro výpočet výplaty v roce 2021

Výpočet v kalkulačce je aktualizován podle toho, co bylo schváleno v Senátu i v Parlamentu.

Koho se týká minimální mzda?

Minimální mzda se týká všech zaměstnanců v pracovním poměru. Pokud někde nastoupíte do zaměstnání na hlavní pracovní poměr, tak máte zaručeno, že nemůžete dostat méně, než 14 600 Kč hrubého měsíčně.

Minimální mzda se ale vztahuje i na práce mimo hlavní pracovní poměr. To znamená, že když budete pracovat tzv. „na dohodu“ (DPP – dohoda o provedení práce nebo DPČ – dohoda o pracovní činnosti), vztahuje se na vás minimální mzda.

Nárok na minimální mzdu vzniká automaticky, nerozhoduje to, jestli se jedná o práci na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou.

Minimální čistá mzda v roce 2020

Minimální mzda 14 600 Kč je stanovena jako hrubá mzda. To, jakou bude mít zaměstnanec minimální čistou mzdu, bude hodně záviset na tom, jaké daňové slevy a zvýhodnění si uplatní. Několik příkladů toho, jak by mohla vypadat minimální čistá mzda:

Minimální čistá mzda 2020 – zaměstnanec bez dětí

Zaměstnanec, který nemá děti a nemá žádné zvláštní daňové slevy nebo zvýhodnění:

  • Minimální hrubá mzda = 14 600 Kč
  • Minimální čistá mzda = 12 124 Kč

U tohoto zaměstnance je zohledněna daňová sleva 2070 Kč za poplatníka. Zaplatí 657 Kč na zdravotním pojištění a 949 Kč na sociálním pojištění. Vzhledem k daňové slevě z této minimální hrubé mzdy zaplatí zálohu na daň ve výši 870 Kč.

Minimální čistá mzda 2020 – zaměstnanec s 1 dítětem

Jinak bude vypadat výpočet minimální čisté mzdy u zaměstnance, který má jedno dítě (na které si uplatní příslušné daňové zvýhodnění):

  • Minimální hrubá mzda = 14 600 Kč
  • Minimální čistá mzda = 13 391 Kč

Díky daňovému zvýhodnění na dítě (1267 Kč měsíčně), tento zaměstnanec s jedním dítětem neplatí žádnou daň, ale naopak má nárok na daňový bonus ve výši 397 Kč, který se mu připočítá k výplatě. Sociální a zdravotní pojištění je tady stejné, jako v předchozím případě. Díky daňovému zvýhodnění má ale zaměstnanec s jedním dítětem vyšší čistou mzdu, než zaměstnanec bez dětí

Minimální čistá mzda 2020 – zaměstnanec se 2 dětmi

Dalším příkladem výpočtu minimální čisté mzdy může být zaměstnanec, který má dvě děti, na které si u svého zaměstnavatele uplatní příslušné daňové zvýhodnění

  • Minimální hrubá mzda = 14 600 Kč
  • Minimální čistá mzda = 15 008 Kč

U zaměstnance se dvěma dětmi dojde k tomu, že jeho čistá mzda bude ve výsledku vyšší, než jeho hrubá mzda. To je možné díky tomu, že mu vznikne nárok na daňový bonus za děti ve výši 2884 Kč. Sociální a zdravotní pojištění má sice stejné, jako v předchozích dvou případech, ale díky tomu, že neplatí žádné daně, mu stát naopak „vrací“ poměrně „vysokou“ částku. A díky tomu má i vyšší čistou minimální mzdu, než je jeho hrubá mzda

Minimální čistá mzda 2020 – zdravotní postižení

Ještě výraznější rozdíl by nastal, pokud by se jednalo o zaměstnance, který pracuje za minimální mzdu a má dvě děti, z nichž jedno dítě má zdravotní postižení:

  • Minimální hrubá mzda = 14 600 Kč
  • Minimální čistá mzda = 16 275 Kč

Při zdravotním postižení dítěte je daňové zvýhodnění ještě vyšší. Zaměstnanec se dvěma dětmi, kde má jedno dítě zdravotní postižení by dostal „zpět“ 3281 Kč. A díky tomu by jeho čistá mzda byla o 1675 Kč vyšší než ta hrubá.

Podobných příkladů by se dalo vymyslet určitě mnohem více. Z uvedeného je vidět, že zatímco minimální hrubá mzda je pevně daná, v roce 2020 je to 14 600 Kč, tak minimální čistá mzda se může hodně lišit, podle toho, na jaké daňové slevy nebo zvýhodnění má zaměstnanec nárok

Užitečné kalkulačky:

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty