Výpočet výplaty: Kolik je minimální čistá mzda v ČR v roce 2023

Minimální mzda se v České republice naposledy zvýšila od 1. 1. 2023 na částku 17 300 Kč. Jedná se o zvýšení o 1110 Kč oproti roku 2022. Zaměstnanec s minimální mzdou, může mít čistou výplatu i o cca 1200 Kč vyšší, než je minimální hrubá mzda (pokud má nárok na daňový bonus za dvě děti). Minimální mzda se v České republice naposledy zvýšila od 1. 1. 2023 na částku 17 300 Kč. Jedná se o zvýšení o 1110 Kč oproti roku 2022. Zaměstnanec s minimální mzdou, může mít čistou výplatu i o cca 1200 Kč vyšší, než je minimální hrubá mzda (pokud má nárok na daňový bonus za dvě děti).

Minimální mzda se v České republice naposledy zvýšila od 1. 1. 2023 na částku 17 300 Kč. Jedná se o zvýšení o 1100 Kč oproti roku 2022. Společně s tím se zvyšuje i minimální hodinová mzda na částku 103,80 Kč.

Nezvýšila se ale pouze minimální mzda. V návaznosti na zvýšení minimální mzdy se mění i minimální zaručená mzda. Zatímco minimální mzda je „absolutní“ minimum, které byste při práci měli dostat, minimální zaručená mzda říká, že pro určité profese (které jsou rozděleny do 8 různých skupin), musí být minimální mzda vyšší. Pro každou skupinu profesí je stanovena jiná minimální mzda (která je vždy postupně vyšší).

V roce 2023, se ale zaručená mzda zvyšuje jen u první skupiny (nově je to 17 300 Kč) a u osmé skupiny (nově je to 34 600 Kč). U ostatních skupin se zaručená mzda nemění.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Aktualizace září 2023: Ministerstvo práce a sociálních věcí, aktuálně připravilo dva návrhy na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024. O těchto dvou variantách se nyní bude dále jednat (v rámci tripartity a následně na úrovni vlády).

MPSV navrhuje zvýšení pro rok 2024:

 • Varianta 1 – zvýšení minimální mzdy o 1600 Kč na 18 900 Kč
 • Varianta 2 – zvýšení minimální mzdy o 2100 Kč na 19 400 Kč

Společně s minimální mzdou, by se měla od 1. 1. 2024 zvýšit i zaručená mzda. Ta by mohla být od 18 900 do 37 800 Kč (varianta 1) nebo od 19 400 do 38 800 Kč (varianta 2).

O finální podobě zvýšení minimální mzdy, by se mělo rozhodnout během října 2023.

Nová kalkulačka – výpočet čisté mzdy v roce 2024

Od začátku roku 2024, začne platit větší množství změn, které se budou týkat i výplaty v zaměstnání. Důvodem je především velký balík změn – konsolidační balíček.  Jsou zde ale i pravidelné, každoroční změny.

Hlavní změny u výplaty 2024:

 • Z výplaty se bude strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Ruší se daňová sleva školkovné (za rok 2023 to bylo až 17 300 Kč)
 • Mění se podmínky pro nárok na daňovou slevu na manželku
 • Omezí se zaměstnanecké benefity (maximálně ½ průměrné mzdy)
 • Snižuje se limit pro zvýšenou daň z výplaty (23% se bude platit od 131 907 Kč)
 • Bude se zvyšovat minimální mzda (a zřejmě i zaručená mzda)

Viz nová mzdová kalkulačka 2024:

Koho se týká minimální mzda?

Minimální mzda se týká všech zaměstnanců v pracovním poměru. Pokud někde nastoupíte do zaměstnání na hlavní pracovní poměr, tak máte zaručeno, že nemůžete dostat méně, než 17 300 Kč hrubého měsíčně (resp. pokud byste měli nižší mzdu/plat, pak může vznikat nárok na adekvátní doplatek).

Minimální mzda se ale vztahuje i na práce mimo hlavní pracovní poměr. To znamená, že když budete pracovat tzv. „na dohodu“ (DPP – dohoda o provedení práce nebo DPČ – dohoda o pracovní činnosti), vztahuje se na vás minimální mzda.

Nárok na minimální mzdu vzniká automaticky, nerozhoduje to, jestli se jedná o práci na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou.

Minimální čistá mzda v roce 2023

Minimální mzda 17 300 Kč je stanovena jako hrubá mzda. To, jakou bude mít zaměstnanec minimální čistou mzdu, bude hodně záviset na tom, jaké daňové slevy a zvýhodnění si uplatní. Několik příkladů toho, jak by mohla vypadat minimální čistá mzda:

Minimální čistá mzda 2023 – zaměstnanec bez dětí

Zaměstnanec, který nemá děti a nemá žádné zvláštní daňové slevy nebo zvýhodnění:

 • Minimální hrubá mzda = 17 300 Kč
 • Minimální čistá mzda = 15 371 Kč

U tohoto zaměstnance je zohledněna daňová sleva 2570 Kč za poplatníka. Daň vychází na 2595 Kč, tj. reálně zaplacená daň je 25 Kč. Zaplatí 779 Kč na zdravotním pojištění a 1125 Kč na sociálním pojištění. Celkové srážky z minimální mzdy by vycházeli na 1929 Kč, čistá mzda k výplatě na 15 371 Kč.

Minimální čistá mzda 2023 – zaměstnanec s 1 dítětem

Jinak bude vypadat výpočet minimální čisté mzdy u zaměstnance, který má jedno dítě (na které si uplatní příslušné daňové zvýhodnění):

 • Minimální hrubá mzda = 17 300 Kč
 • Minimální čistá mzda = 16 638 Kč

Díky daňovému zvýhodnění na dítě (1267 Kč měsíčně), tento zaměstnanec s jedním dítětem neplatí žádnou daň, ale naopak má nárok na daňový bonus ve výši 1 242 Kč, který se mu připočítá k výplatě. Sociální a zdravotní pojištění je tady stejné, jako v předchozím případě. Díky daňovému zvýhodnění má ale zaměstnanec s jedním dítětem vyšší čistou mzdu, než zaměstnanec bez dětí. Celkové srážky by vycházely na 1904 Kč (nižší o 25 Kč). Díky daňovému bonusu, je zbytek čisté mzdy k výplatě je 16 638 Kč.

Minimální čistá mzda 2023 – zaměstnanec se 2 dětmi

Dalším příkladem výpočtu minimální čisté mzdy může být zaměstnanec, který má dvě děti, na které si u svého zaměstnavatele uplatní příslušné daňové zvýhodnění

 • Minimální hrubá mzda = 17 300 Kč
 • Minimální čistá mzda = 18 498 Kč

U zaměstnance se dvěma dětmi dojde k tomu, že jeho čistá mzda bude ve výsledku vyšší, než jeho hrubá mzda. To je možné díky tomu, že mu vznikne nárok na daňový bonus za děti ve výši 3 127 Kč. Sociální a zdravotní pojištění má sice stejné, jako v předchozích dvou případech, ale díky tomu, že neplatí žádné daně, mu stát naopak „vrací“ poměrně „vysokou“ částku. A díky tomu má i vyšší čistou minimální mzdu, než je jeho hrubá mzda. Čistá mzda k výplatě je zde 18 498 Kč (více než je hrubá mzda).

Minimální čistá mzda 2023 – zdravotní postižení

Ještě výraznější rozdíl by nastal, pokud by se jednalo o zaměstnance, který pracuje za minimální mzdu a má dvě děti, z nichž jedno dítě má zdravotní postižení:

 • Minimální hrubá mzda = 17 300 Kč
 • Minimální čistá mzda = 19 172 Kč

Při zdravotním postižení dítěte je daňové zvýhodnění ještě vyšší. Zaměstnanec se dvěma dětmi, kde má jedno dítě zdravotní postižení by dostal „zpět“ 3776 Kč. A díky tomu by jeho čistá mzda byla o 1872 Kč vyšší než ta hrubá. Čistá mzda k výplatě by zde vycházela na 19 172 Kč.

Podobných příkladů by se dalo vymyslet určitě mnohem více. Z uvedeného je vidět, že zatímco minimální hrubá mzda je pevně daná, v roce 2023 je to 17 300 Kč, tak minimální čistá mzda se může hodně lišit, podle toho, na jaké daňové slevy nebo zvýhodnění má zaměstnanec nárok

Užitečné kalkulačky:

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty