Výpočet výplaty: Kolik je minimální čistá mzda v ČR v roce 2024

Minimální mzda se v České republice naposledy zvýšila od 1. 1. 2024 na částku 18 900 Kč. Jedná se o zvýšení o 1600 Kč oproti předchozímu roku. Zaměstnanec s minimální mzdou, může mít čistou výplatu i o cca 1200 Kč vyšší, než je minimální hrubá mzda (pokud má nárok na daňový bonus za dvě děti). Minimální mzda se v České republice naposledy zvýšila od 1. 1. 2024 na částku 18 900 Kč. Jedná se o zvýšení o 1600 Kč oproti předchozímu roku. Zaměstnanec s minimální mzdou, může mít čistou výplatu i o cca 1200 Kč vyšší, než je minimální hrubá mzda (pokud má nárok na daňový bonus za dvě děti).

Minimální mzda se v České republice zvyšuje od 1. 1. 2024 na částku 18 900 Kč. Jedná se o zvýšení o 1600 Kč oproti předchozímu roku. Společně s tím se zvyšuje i minimální hodinová mzda na částku 112,50 Kč.

Nezvýšila se ale pouze minimální mzda. V návaznosti na zvýšení minimální mzdy se mění i minimální zaručená mzda. Zatímco minimální mzda je „absolutní“ minimum, které byste při práci měli dostat, zaručená mzda říká, že pro určité profese (které jsou rozděleny do 8 různých skupin), musí být minimální mzda vyšší. Pro každou skupinu profesí je stanovena jiná minimální mzda (která je vždy postupně vyšší).

V roce 2024, se ale zaručená mzda zvyšuje jen u první, druhé a třetí skupiny (zvýšení o 1600 Kč) a u osmé skupiny (zvýšení o 3200 Kč). U ostatních skupin (4, 5, 6, a 7) se zaručená mzda nemění.

Nová kalkulačka – výpočet čisté mzdy v roce 2024

Od začátku roku 2024, začne platit větší množství změn, které se budou týkat i výplaty v zaměstnání. Důvodem je především velký balík změn – konsolidační balíček.  Jsou zde ale i pravidelné, každoroční změny.

Hlavní změny u výplaty 2024:

 • Z výplaty se bude strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Ruší se daňová sleva školkovné (za rok 2023 to bylo až 17 300 Kč)
 • Mění se podmínky pro nárok na daňovou slevu na manželku
 • Omezí se zaměstnanecké benefity (maximálně ½ průměrné mzdy)
 • Snižuje se limit pro zvýšenou daň z výplaty (23% se bude platit od 131 901 Kč)
 • Bude se zvyšovat minimální mzda (a zřejmě i zaručená mzda)

Viz nová mzdová kalkulačka 2024:

Koho se týká minimální mzda?

Minimální mzda se týká všech zaměstnanců v pracovním poměru. Pokud někde nastoupíte do zaměstnání na hlavní pracovní poměr, tak máte zaručeno, že nemůžete dostat méně, než 18 900 Kč hrubého měsíčně (resp. pokud byste měli nižší mzdu/plat, pak může vznikat nárok na adekvátní doplatek).

Minimální mzda se ale vztahuje i na práce mimo hlavní pracovní poměr. To znamená, že když budete pracovat tzv. „na dohodu“ (DPP – dohoda o provedení práce nebo DPČ – dohoda o pracovní činnosti), vztahuje se na vás minimální mzda.

Nárok na minimální mzdu vzniká automaticky, nerozhoduje to, jestli se jedná o práci na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou.

Minimální čistá mzda v roce 2024

Minimální mzda 18 900 Kč je stanovena jako hrubá mzda. To, jakou bude mít zaměstnanec minimální čistou mzdu, bude hodně záviset na tom, jaké daňové slevy a zvýhodnění si uplatní. Několik příkladů toho, jak by mohla vypadat minimální čistá mzda:

Minimální čistá mzda 2024 – zaměstnanec bez dětí

Zaměstnanec, který nemá děti a nemá žádné zvláštní daňové slevy nebo zvýhodnění:

 • Minimální hrubá mzda = 18 900 Kč
 • Minimální čistá mzda = 16 441 Kč

U tohoto zaměstnance je zohledněna daňová sleva 2570 Kč za poplatníka. Daň vychází na 2835 Kč, tj. reálně zaplacená daň je 265 Kč. Zaplatí 851 Kč na zdravotním pojištění a 1229 Kč na sociálním pojištění a 114 Kč na nemocenské pojištění. Celkové srážky z minimální mzdy by vycházeli na 2459 Kč, čistá mzda k výplatě na 16 441 Kč.

Minimální čistá mzda 2024 – zaměstnanec s 1 dítětem

Jinak bude vypadat výpočet minimální čisté mzdy u zaměstnance, který má jedno dítě (na které si uplatní příslušné daňové zvýhodnění):

 • Minimální hrubá mzda = 18 900 Kč
 • Minimální čistá mzda = 17 708 Kč

Díky daňovému zvýhodnění na dítě (1267 Kč měsíčně), tento zaměstnanec s jedním dítětem neplatí žádnou daň, ale naopak má nárok na daňový bonus ve výši 1 002 Kč, který se mu připočítá k výplatě. Sociální a zdravotní pojištění je tady stejné, jako v předchozím případě. Díky daňovému zvýhodnění má ale zaměstnanec s jedním dítětem vyšší čistou mzdu, než zaměstnanec bez dětí. Celkové srážky by vycházely na 2194 Kč. Díky daňovému bonusu, je zbytek čisté mzdy k výplatě je 17 708 Kč.

Minimální čistá mzda 2024 – zaměstnanec se 2 dětmi

Dalším příkladem výpočtu minimální čisté mzdy může být zaměstnanec, který má dvě děti, na které si u svého zaměstnavatele uplatní příslušné daňové zvýhodnění

 • Minimální hrubá mzda = 18 900 Kč
 • Minimální čistá mzda = 19 568 Kč

U zaměstnance se dvěma dětmi dojde k tomu, že jeho čistá mzda bude ve výsledku vyšší, než jeho hrubá mzda. To je možné díky tomu, že mu vznikne nárok na daňový bonus za děti ve výši 2 862Kč. Sociální a zdravotní pojištění má sice stejné, jako v předchozích dvou případech, ale díky tomu, že neplatí žádné daně, mu stát naopak „vrací“ poměrně „vysokou“ částku. A díky tomu má i vyšší čistou minimální mzdu, než je jeho hrubá mzda. Čistá mzda k výplatě je zde 19 568 Kč (více než je hrubá mzda).

Minimální čistá mzda 2024 – zdravotní postižení

Ještě výraznější rozdíl by nastal, pokud by se jednalo o zaměstnance, který pracuje za minimální mzdu a má dvě děti, z nichž jedno dítě má zdravotní postižení:

 • Minimální hrubá mzda = 18 900 Kč
 • Minimální čistá mzda = 20 242 Kč

Při zdravotním postižení dítěte je daňové zvýhodnění ještě vyšší. Zaměstnanec se dvěma dětmi, kde má jedno dítě zdravotní postižení by dostal „zpět“ 3536 Kč. A díky tomu by jeho čistá mzda byla o 1342 Kč vyšší než ta hrubá. Čistá mzda k výplatě by zde vycházela na 20 242 Kč.

Podobných příkladů by se dalo vymyslet určitě mnohem více. Z uvedeného je vidět, že zatímco minimální hrubá mzda je pevně daná, v roce 2024 je to 18 900 Kč, tak minimální čistá mzda se může hodně lišit, podle toho, na jaké daňové slevy nebo zvýhodnění má zaměstnanec nárok

Užitečné kalkulačky:

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty