Kalkulačka: Jak je placená otcovská dovolená v roce 2024?

Tatínkové, kterým se narodilo dítě, mají nárok na placenou otcovskou dovolenou. Otcovská je na 14 dní (2 týdny). Nárok mají jak zaměstnanci, tak i podnikatelé (OSVČ). Na otcovskou je nárok během prvních 6 týdnů po porodu. Otcovská je cca 70% z hrubé mzdy. Tatínkové, kterým se narodilo dítě, mají nárok na placenou otcovskou dovolenou. Otcovská je na 14 dní (2 týdny). Nárok mají jak zaměstnanci, tak i podnikatelé (OSVČ). Na otcovskou je nárok během prvních 6 týdnů po porodu. Otcovská je cca 70% z hrubé mzdy.

Při narození dítěte, má tatínek (otec dítěte) nárok na placenou dovolenou. Po porodu (během prvních 6 týdnů), může zůstat 2 týdny doma s dítětem (nárok je na 14 kalendářních dní).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, jak je placená otcovská dovolená pro zaměstnance v roce 2024. Podíváme se i na to, kdo má nárok na otcovskou, jaké jsou podmínky a jak se vyřizuje žádost.

Kalkulačka: Kolik je za otcovskou dovolenou od 1. 1. 2024

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete, pokud zůstanete po porodu doma s dítětem. Kalkulačka pro výpočet otcovské, je určena pro zaměstnance (na otcovskou mohou mít nárok i podnikatelé, u OSVČ se ale výpočet provádí jinak).

Kalkulačka otcovská dovolená 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Co je to otcovská dovolená?

Z důvodu prohloubení vazby na právě narození dítě, mají tatínkové nárok na placenou dovolenou. Je na ni nárok během prvních 6 týdnů po porodu, po dobu 14 dní (2 týdny). Za tuto dobu, dostanou dávku otcovské poporodní péče (otcovská).

Na otcovskou dovolenou mají nárok zaměstnanci (v některých případech i ti, kdo pracují jen na dohodu DPP nebo DPČ), nebo i podnikatelé (OSVČ má nárok, pokud si platí nemocenské pojištění).

Poznámka: Otec dítěte, může mít pochopitelně nárok i na rodičovskou dovolenou, to už je ale jiný případ. Na rodičovskou dovolenou, mají nárok oba rodiče (klidně i oba současně), maximálně do 3 roků dítěte. Během rodičovské dovolené, může být případně nárok i na rodičovský příspěvek (nárok má jen jeden rodič).

Jak je placená otcovská dovolená v roce 2024?

Otcovská, spadá mezi dávky nemocenského pojištění. Nárok na otcovskou, tedy mají účastníci nemocenského pojištění. Jedná se zpravidla o zaměstnance.

Nárok mohou mít i ti, kdo pracují na dohodu DPP (příjem nad 10 000 Kč) nebo na dohodu DPČ (příjem od 4000 Kč). Nárok mohou mít i podnikatelé (OSVČ si ale musí platit dobrovolné nemocenské pojištění).

Podobně, jako ostatní nemocenské dávky (nemocenská, ošetřovné, mateřská, atd.) se při výpočtu otcovské vychází z vyměřovacího základu (tj., zjednodušeně se dá říci, že to závisí na hrubé mzdě).

Otcovská je placená stejně, jako je placená mateřská (peněžitá pomoc v mateřství):

  • Otcovská je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu
  • U zaměstnance s průměrnou mzdou je to přibližně 70% z hrubé mzdy

Otcovská, stejně jako i další nemocenské dávky, je placena za všechny kalendářní dny. Tj. za 2 týdny otcovské dovolené, dostanete zaplaceno 14 kalendářní dní (jak tam vychází víkendy nebo státní svátky, nehraje roli).

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou?

Na otcovskou mají nárok zaměstnanci (pokud jim v zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění) nebo i podnikatelé (pokud si sami platí nemocenské pojištění).

Na otcovskou je nárok jen během zaměstnání. Zatímco na nemocenskou je nárok i po skončení zaměstnání (pokud neschopenka začne do 7 dní od ukončení pracovního poměru). Pro otcovskou to neplatí.

Na otcovskou, je nárok případně i ve zkušební době – o otcovskou dovolenou nemusíte zaměstnavatele žádat, ale pouze mu ji oznamujete (zaměstnavatel nemůže říci „ne“).

Na otcovskou je nárok, během prvních 6 týdnů po narození dítěte (začátek otcovské musí být před ukončením 6 týdne po porodu). A to i v době, kdy je ještě žena a dítě v porodnici.

Kdo nemá nárok na otcovskou dovolenou?

Na otcovskou nemohou mít nárok ti, kdo jsou nezaměstnaní. Po skončení zaměstnání už bohužel není nárok.

Nárok nemají ani ti, kdo nejsou účastníkem nemocenského pojištění. To se může týkat těch, kdo pracují jen na dohodu DPP nebo DPČ (u které jim nemusí vznikat účast na nemocenském pojištění).

Nárok nebudou mít například ani studenti (pokud tedy současně během studia nepracují), apod.

Jak se vyřizuje žádost o otcovskou dovolenou?

Žádost o otcovskou, si vyřizuje zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele. Na webu České správy sociálního zabezpečení, je možné najít příslušný formulář:

Žádost je možné na webu ČSSZ vyplnit přímo online (a následně vytisknout a předat zaměstnavateli), nebo je zde i příslušný PDF soubor ke stažení.

Zaměstnanec si v žádosti vyplní první část (osobní údaje) a žádost předá zaměstnavateli, společně s oznámením termínu čerpání otcovské dovolené. Žádost je tedy nutné vyřídit předem.

Zaměstnavatel do žádosti doplní další údaje a žádost předá na ČSSZ. Otcovská je následně vyplacena (obvykle převodem na uvedený bankovní účet), zpravidla do 30 dní.

Pokud by si o otcovskou žádal podnikatel (OSVČ), tak si žádost musí vyplnit celou sám a sám ji předat na ČSSZ (resp. jeho místně příslušnou OSSZ). Podnikatel si otcovskou vyřizuje, až po jejím čerpání (tj., zpětně).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty