Co je to výpověď ze zaměstnání podle § 5c? Vzor výpovědi

Paragraf 5, odstavec c, je ustanovení v Zákoníku práce. V tomto paragrafu jsou specifikovány tzv. „vážné důvody“ pro ukončení zaměstnání. Paragraf 5, odstavec c, je ustanovení v Zákoníku práce. V tomto paragrafu jsou specifikovány tzv. „vážné důvody“ pro ukončení zaměstnání.

Důvody, pro ukončení zaměstnání mohou být různé. Může to být výpověď od zaměstnavatele. Nebo se může jednat o dohodu. Nebo to může být výpověď od zaměstnance. Pokud vás zajímá, co je to výpověď ze zaměstnání podle paragrafu 5c, a jaké vám tento paragraf přináší výhody, pak se podívejte na následující článek.

Co je to paragraf § 5c  – proč se používá při výpovědi?

Paragraf 5, odstavec c, je ustanovení v Zákoníku práce. V tomto paragrafu jsou specifikovány tzv. „vážné důvody“ pro ukončení zaměstnání. Konkrétně tento paragraf obsahuje tyto vážné důvody:

zákon číslo 435/2004 Sb.,§ 5c

c) vážnými důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let,
3. nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
4. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
5. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže,

K čemu je dobrý § 5c  při výpovědi?

Pokud ukončíte zaměstnání a ve výpovědi (nebo i dohodě), se odkážete na tento paragraf (§ 5c), pak máte nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši. Máte pak nárok na podporu:

  • 65% za první dva měsíce
  • 50% za druhé dva měsíce
  • 45% za zbytek doby (1-7 měsíců)

Pokud by zaměstnání bylo ukončeno z vaší strany (ze strany zaměstnance) výpovědí bez udání vážného důvodu (dle § 5c), pak je sice nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale jen na nižší.

Po celou dobu totiž budete dostávat jen 45%. Takže tím v celkovém součtu přijdete o jednu polovinu výplaty (součet 2x 20% + 2x 5% = 50% z platu).

Jak podat výpověď zaměstnavateli podle § 5c

Výpověď podle paragrafu 5c, není nic složitého. Stačí jednoduše uvést, že dáváte výpověď ze zaměstnání, k nějakému data a odkázat se na paragraf § 5c, například takt – viz vzor níže.

Vzor pro výpověď ze zaměstnání s odkazem na paragraf 5c

Vážení,u zaměstnavatele jsem zaměstnán na pozici [xxx] na základě pracovní smlouvy ze dne [xxx].

Tímto v souladu s § 50c  zákoníku práce dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru.

Pracovní poměr tak skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí dva měsíce počínaje dnem [xxx první den měsíce následujícího po doručení výpovědi]. Pracovní poměr tedy skončí dne [xx poslední den druhého měsíce].

Místo xxx zadejte svoje vlastní údaje. Nezapomeňte uvést svoje jméno, datum, kdy byl dokument sepsán, komu je adresován (váš zaměstnavatel a vlastnoruční podpis.

Výpověď by měla být vždy písmenná. Můžete ji klidně napsat rukou, ale měla by být na papíře.

Nezapomeňte se na paragraf 5c odvolat i při dohodě

Podobné je to, i když ukončíte pracovní poměr dohodou. I v dohodě můžete uvést odkaz na paragraf 5c. Tedy ve smyslu, že v souladu s § 50c   se zaměstnavatel i zaměstnanec dohodli na ukončení pracovního poměru k nějakému konkrétnímu datu.

Pokud ve výpovědi nebo dohodě nebude uveden tento důvod, nebo pokud ukončení pracovního poměru na Úřadu práce věrohodně nezdůvodníte, pak se zbytečně připravíte o peníze z podpory, na které byste měli jinak nárok.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty