Insolvenční kalkulačka: Osobní bankrot a oddlužení v roce 2021

Spočítejte si, kolik peněz vám zůstane při insolvenci v roce 2021. Pokud máte vysoké dluhy, které nezvládáte splácet, řešením může být insolvence (osobní bankrot). Po dobu 3 nebo 5 roků musíte splácet alespoň minimální splátku. Pak vám může soud zbytek dluhů odpustit. Spočítejte si, kolik peněz vám zůstane při insolvenci v roce 2021. Pokud máte vysoké dluhy, které nezvládáte splácet, řešením může být insolvence (osobní bankrot). Po dobu 3 nebo 5 roků musíte splácet alespoň minimální splátku. Pak vám může soud zbytek dluhů odpustit.

Osobní bankrot je situace, kdy již nezvládáte splácet své dluhy a obrátíte se na soud s žádostí o insolvenci (oddlužení). Je to určitý způsob, jak se zbavit neustálého tlaku od exekutorů a vyřešit své nesplatitelné dluhy.

V této kalkulačce si můžete spočítat, jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci. Dozvíte se, kolik by vám zůstávalo při oddlužení ze mzdy. A také to, jaké jsou podmínky pro osobní bankrot.

Kalkulačka insolvence (oddlužení) v roce 2022

Od začátku července 2022, se letos již potřetí zvyšuje nezabavitelná částka při insolvenci (nebo i při exekuci).

Od 1. 7. 2022 je základní nezabavitelné minimum pro výpočet srážek ve výši 9 416,25 Kč. Za manželku, manžela nebo dítě, se připočítává dalších 3 138,75 Kč.

Více informací: Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek ze mzdy od 1. 7. 2022

Insolvence 2021: Osobní bankrot – oddlužení splátkovým kalendářem

Insolvence (osobní bankrot) je situace, kdy máte více různých dluhů, které nezvládáte včas splácet. V rámci insolvence je možné všechny tyto dluhy a exekuce nahlásit u soudu. Pokud nemáte žádný cenný majetek, který by bylo možné prodat v dražbě (a z výnosu dražby dluhy zaplatit), pak může soud povolit oddlužení formou splátkového kalendáře.

Při oddlužení splátkovým kalendářem, jsou prováděny srážky ze mzdy (neboj i z jiného příjmu). Během insolvence, vám tak z platu zůstává jen nezabavitelná částka, a ještě jedna třetina ze zbytku mzdy (z toho co zůstane po odečtení nezabavitelného minima).

Insolvenční kalkulačka: Výpočet srážek při oddlužení v roce 2021

Pro výpočet v kalkulačce zadejte svoji čistou mzdu (nebo jiný příjem jako je důchod, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská ap.)

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2021
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Insolvence 2021: Kdy skončí osobní bankrot?

Insolvence splátkovým kalendářem skončí:

  • Po 5 letech, pokud budete splácet alespoň minimální splátku (viz dále)
  • Po 3 letech (pokud uhradíte 60% dluhů, nebo pokud jste např. důchodce či invalidní důchodce)
  • Kdykoliv dříve (pokud je uhrazeno 100% dluhů)

Současně ale platí, že soud může kdykoliv oddlužení zrušit. Například pokud se zjistí, že oddlužení sleduje nějaký nepoctivý záměr. Nebo, že před insolvenčním správcem zatajujete nějaké příjmy. Nebo pokud dlouhodobě nesplácíte ani minimální požadovanou částku.

Od 1.7.2021, by se mohla doba oddlužení zkrátit na 3 roky, pro všechny dlužníky v insolvenci. Aktuálně je v Parlamentu projednávána novela insolvenčního zákona. Ta by měla v souladu se zákony pro oddlužení, které platí v ostatních zemích v EU, zavést kratší dobu i  ČR. Pokud bude zákon schválen, tak by od července 2021, byl osobní bankrot jen na 3 roky.

Insolvence 2021: Kolik mi zůstane peněz při insolvenci?

Otázka, kolik mi zůstane peněz při insolvenci, asi trápí každého, kdo uvažuje o tom, že by řešil bezvýchodnou situaci s dluhy, právě formou oddlužení. Přece jen – 5 roků (nebo jenom 3 roky) jsou hodně dlouhá doba. Z čeho budu platit nájem a další náklady na živobytí?

Při oddlužení splátkovým kalendářem se provádí srážky ze mzdy, podobně jako u exekuce. Dlužníkovi v insolvenci tak zůstává nezabavitelné minimum. A také ještě jedna třetina mzdy.

Nezabavitelná částka při insolvenci v roce 2021

Od 1. 1. 2021 se základní nezabavitelná částka zvyšuje. Do konce roku 2020 je základní nezabavitelné minimum 7771,50 Kč. Od 1. 1. 2021 se zvýší na 7873 Kč. To ale není vše, co vám může při oddlužení zůstat.

Pokud má dlužník v insolvenci i manželku (manžela) nebo nějaké děti (vůči kterým má vyživovací povinnost), pak je nárok na vyšší nezabavitelné minimum. Za každou takovou osobu (manželka, manžel, dítě) se základní nezabavitelné minimum zvyšuje o 2624,30 Kč (platí od 1. 1. 2021, do té doby je to jenom 2590,50 Kč).

Výpočet srážek a nezabavitelné částky při oddlužení od 1. 1. 2021

Kromě nezabavitelné částky, máte nárok ještě na jednu třetinu ze zbytku mzdy. Pokud byste měli například čistou mzdu 25 000 Kč, a měli současně i manželku a jedno dítě, pak by výpočet insolvence vypadal takto:

  • Čistá mzda = 25 000 Kč
  • Nezabavitelné minimum = 7873 + 2624,3 + 2624,3 (dlužník + manželka + dítě)
  • Nezabavitelná částka celkem = 13 122 Kč
  • Srážky na insolvenci = 7 918 Kč
  • Zbytek výplaty po srážkách = 17 082 K

Insolvenci 2021: Kolik musím minimálně splácet při osobním bankrotu?

Dříve platilo, že soud oddlužení povolil pouze za předpokladu, že uhradíte alespoň 30% vašich dluhů za následujících 5 roků. To platilo cca do poloviny roku 2019. Nově už je to jinak.

Nyní je požadováno pouze to, abyste byli schopni splácet alespoň minimální splátku. Ta se odvíjí od toho, jaké jsou náklady na insolvenci.

Během osobního bankrotu máte přiděleného insolvenčního správce, který dohlíží na rozdělování vámi splacených peněz. Ten si za své služby účtuje poplatky. Jejich výše je jiná, pokud se jedná o oddlužení jednotlivce, nebo jestli je to společné oddlužení manželů.

Při oddlužení jednotlivce se insolvenčnímu správci platí 900 Kč měsíčně (bez DPH, tj., 1089 Kč s DPH). Stejnou částku musíte splácet i na úhradu dluhů. Takže minimální splátka na oddlužení je cca 1800 Kč (s DPH je to 2178 Kč měsíčně). Není to ale takto jednoduché.

Pokud byste například platili alimenty, tak bude soud požadovat, abyste byli schopni ze srážek uhradit alimenty + náklady na insolvenci + minimální splátku dluhů. U společného oddlužení manželů je tato částka také vyšší.

Oddlužení důchodců a invalidních důchodců

Pro osoby, které nejsou ekonomicky aktivní, platí zjednodušené podmínky pro osobní bankrot. U nich postačí, pokud budou splácet 3 roky. Platí to tedy hlavně pro starobní důchodce, nebo například invalidní důchodce.

Pokud budou schopni po celou dobu splácet alespoň minimální splátku, pak se nehledí na to, jak velkou část dluhu uhradili. Stačí, že se budou alespoň ty 3 roky snažit splácet minimum. A po 3 letech mohou být bez dluhů.

O toto zjednodušené oddlužení, je ale možné požádat jen jednou v životě. Jinak je možné o osobní bankrot požádat víckrát. Resp. soud insolvenci schválí, pokud jste alespoň 10 roků nazpět nebyli v insolvenci. Teoreticky se tak dá osobní bankrot „stihnout“ i 4x za život.

Oddlužení dětských dlužníků

Podobné zjednodušené podmínky platí i pro dlužníky, u nichž alespoň 2/3 dluhů vznikly před jejich 18 rokem (často se jedná o nezaplacené pokuty za MHD nebo jiné „nesmyslné“ dluhy). I pro tyto dlužníky platí, že stačí splácet minimální splátku 3 roky, a zbytek dluhů (bez ohledu na jejich celkovou výši) může být odpuštěný.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty