Výpověď ze zaměstnání – na co máte nárok a jaká jsou vaše práva?

Dostali jste v zaměstnání výpověď? Pak by vás mohlo zajímat, na co máte nárok. Kdy máte nárok na odstupné a kolik dostanete. Kdy vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď. Jak je to s ukončením práce na DPP nebo DPČ. Nebo kdy máte při výpovědi nárok na proplacení nevyčerpané dovolené. Dostali jste v zaměstnání výpověď? Pak by vás mohlo zajímat, na co máte nárok. Kdy máte nárok na odstupné a kolik dostanete. Kdy vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď. Jak je to s ukončením práce na DPP nebo DPČ. Nebo kdy máte při výpovědi nárok na proplacení nevyčerpané dovolené.

Dostat v zaměstnání výpověď, určitě není nic příjemného. Zvlášť, když ji dostanete neočekávaně. To vám pak může hodně nabourat život a duševní rovnováhu. Bohužel se to ale stává, takový je život. Při výpovědi byste si měli pohlídat, abyste od zaměstnavatele dostali vše, na co máte nárok. Podívejte se, jaká jsou vaše práva při výpovědi.

Výpověď, dohoda nebo okamžité ukončení pracovního poměru?

Zákoník práce definuje několik způsobů, kterými může být ukončen pracovní poměr. Pro každý typ ukončení pracovního poměru, platí jiné podmínky. Jako zaměstnanec, byste si měli pohlídat, aby pro vás ukončení zaměstnání, bylo co nejvýhodnější.

Proč je pro vás výhodnější výpověď od zaměstnavatele

Pokud vám dá zaměstnavatel výpověď, pak máte nárok na dvouměsíční výpovědní dobu a na odstupné. A budete mít nárok i na vyšší podporu v nezaměstnanosti.

Jestli vám ale zaměstnavatel nabídne ukončení pracovního poměru dohodou, tak to pro vás může být méně výhodné. Při ukončení pracovního poměru dohodou, nemáte například nárok na odstupné.

Můžete se na něm v rámci dohody domluvit – od toho je to dohoda. Při ukončení pracovního poměru dohodou, ale není odstupné právně vymahatelné.

Nižší podpora v nezaměstnanosti při ukončení zaměstnání dohodou

Podobně můžete mít u dohody i nárok na nižší podporu. Pokud je zaměstnání ukončeno výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou, bez uvedení vážného důvodu (viz paragraf 5c zákona o zaměstnanosti), pak máte nárok jen na nižší podporu. Po celou dobu byste dostávali jen 45% z průměrné čisté mzdy.

Pří výpovědi od zaměstnavatele (nebo pokud jsou uvedeny vážné důvody pro ukončení zaměstnání), máte nárok na podporu za první dva měsíce ve výši 65% z průměrné čisté mzdy. Za další dva měsíce 50% a za zbytek doby 45%.

Na co máte nárok při výpovědi – odstupné

Při výpovědi ze zaměstnání od zaměstnavatele, vám vzniká nárok na odstupné. Výše odstupného závisí na tom, jak dlouho jste v daném zaměstnání pracovali:

  • Pokud pracujete méně než jeden rok, máte odstupné ve výši 1 měsíc
  • Pokud pracujete více než 1 rok a méně než dva roky, pak jsou to 2 měsíce
  • Pokud pracujete déle než 3 roky, pak máte nárok na odstupné za 3 měsíce

Výpočet výše odstupného se odvíjí, od vaší průměrné mzdy (ta se spočítá na základě předchozího ukončeného kalendářního čtvrtletí).

Zaměstnavatel vám také může vyplatit i vyšší odstupné (za delší dobu). Výše uvedené odstupné, za 1 až 3 měsíce, je minimální, na které máte podle zákona nárok.

Na co máte nárok při výpovědi – placené volno na hledání nové práce

Během výpovědní doby (zpravidla dva měsíce), máte nárok na placené volno na hledání nové práce.

Za každý týden během výpovědní doby, máte nárok na jeden půlden volna. Zaměstnavatel vám ho musí poskytnout. Toto volno se vám neodečítá z dovolené.

Můžete se také se zaměstnavatelem domluvit, že budete volno čerpat naráz. Celkem máte nárok na 4 – 5 dní volna (výpovědní doba trvá 8 – 10 týdnů)

Kdy vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď

Zákoník práce v některých případech zakazuje, dát zaměstnanci výpověď. Jedná se hlavně o tyto situace:

  • Výpověď nesmíte dostat, když jste na neschopence
  • Výpověď nesmí dostat těhotná žena
  • Výpověď nesmíte dostat, během mateřské nebo rodičovské dovolené
  • Výpověď je zakázána i během vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazen
  • Výpověď nedostane ani zaměstnanec, který pracuje v noci, a je uznán lékařem, dočasně nezpůsobilým pro práci v noci
  • Výpověď se zakazuje i zaměstnance, který poskytuje dlouhodobou péči
  • Výpověď není možná ani v době, kdy máte neschopenku na dítě (ošetřovné)

Přerušení výpovědní doby

Pokud už dostanete výpověď a běží vám výpovědní doba, tak někdy může dojít k jejímu přerušení.

Například, pokud byste během výpovědní doby onemocněli tak, že by vám neschopenka měla skončit až po uplynutí výpovědní doby. To se výpovědní doba na dobu pracovní neschopnosti přeruší. A pokračuje až po skončení neschopenky.

Obdobné to bude třeba i u ženy, která otěhotní během výpovědní doby. I zde by se výpovědní doba přerušila po dobu těhotenství a následné mateřské a rodičovské dovolené.

Výpověď ze zaměstnání ve zkušební době

Něco úplně jiného je ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Ve zkušební době se totiž nejedná o výpověď. Během zkušební doby může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec kdykoliv ukončit pracovní poměr. Není potřeba udávat nějaký důvod. Není zde ani žádná výpovědní doba.

Jedinou výjimkou, kdy nemůže být ukončen pracovní poměr ve zkušební době, je situace, kdy jste na neschopence. Během prvních 14 dní pracovní neschopnosti, nemůžete ve zkušební době dostat výpověď. Pracovní poměr může být ukončen, až od 15 dne neschopenky.

Výpověď při práci na dohodu DPP nebo DPČ

Pokud pracujete na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), tak pro výpověď platí odlišné podmínky.

U práce na dohodu DPP nebo DPČ je výpovědní doba jenom 15 dní. A začíná běžet ihned dnem, kdy vám je doručena (u klasického zaměstnání na HPP začíná výpovědní doba až od začátku následujícího kalendářního měsíce).

U práce na DPP nebo DPČ, vám také nevzniká nárok na odstupné. Výpověď také může dostat i těhotná žena. Nebo když jste na neschopence. Ochrana zaměstnance u DPP nebo DPČ je jen minimální.

Nárok na proplacení dovolené při výpovědi

Pokud dostanete v zaměstnání výpověď, může vám zaměstnavatel současně nařídit, abyste si během výpovědní doby, vyčerpali nevybranou dovolenou. O čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel a může vám ji nařídit.

Pokud vám zaměstnavatel neurčí termín dovolené, pak máte nárok na to, aby vám nevyčerpaná dovolená, byla na konci zaměstnání proplacena.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty