Kalkulačka: Podpora v nezaměstnanosti pro živnostníky (OSVČ) 2023

Na podporu v nezaměstnanosti mohou mít nárok i živnostníci (OSVČ). Platí pro ně obdobné podmínky jako pro zaměstnance. Podpora se u OSVČ vypočítává na základě vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Při minimální platbě sociálního pojištění je i výsledná podpora je velmi nízká. Na podporu v nezaměstnanosti mohou mít nárok i živnostníci (OSVČ). Platí pro ně obdobné podmínky jako pro zaměstnance. Podpora se u OSVČ vypočítává na základě vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Při minimální platbě sociálního pojištění je i výsledná podpora je velmi nízká.

Na podporu v nezaměstnanosti nemají nárok pouze zaměstnanci, ale mají na ni nárok i živnostníci, kteří přeruší, nebo ukončí podnikání. Podmínky pro podporu v nezaměstnanosti pro OSVČ jsou stejné, jako pro zaměstnance.

Rozdíl je pouze v tom, z čeho se podpora bude počítat. U zaměstnanců se při výpočtu vychází z průměrné čisté mzdy. U OSVČ se výpočet provádí z vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

Kalkulačka: Výpočet podpory pro živnostníky (OSVČ) v roce 2023

Kalkulačku pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, pro zaměstnance v roce 2023 najdete zde.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023 OSVČ
Kolik je vám roků?

Sociální pojištění měsíčně

Výpočet

Výpočet: Z čeho se vypočítá podpora v nezaměstnanosti pro živnostníky?

U zaměstnanců je výpočet podpory v nezaměstnanosti poměrně jednoduchý. Vychází se z průměrné čisté mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Živnostník ale žádnou mzdu nedostává.

U OSVČ, se při výpočtu podpory v nezaměstnanosti, vychází z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění. Díky tomu pak živnostníci mají téměř vždy jen velmi nízkou podporu v nezaměstnanosti.

Minimální sociální pojištění v roce 2023

Minimální sociální pojištění je v roce 2023 ve výši 2944 Kč. Sociální pojištění je tedy 29,2% z jedné poloviny zisku z podnikání. Minimální záloha na sociální pojištění ve výši 2944 Kč odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu ve výši 10 081 Kč.

V takovém případě by i podpora byla jen minimální. Podpora stanovená z této částky (10 081 Kč, resp. z tohoto vyměřovacího základu) je:

 • Za první dva měsíce by OSVČ dostal 6 553 Kč
 • Za druhé dva měsíce by OSVČ dostal 5 041 Kč
 • Za zbytek doby by OSVČ dostal 4 536 Kč

Vyměřovací základ 10 081 Kč měsíčně současně odpovídá tomu, že má živnostník za celý rok obrat cca 605 tisíc korun a uplatní náklady paušálem ve výši 60%. Tj. vyměřovací základ, ze kterého se vypočítá podpora v nezaměstnanosti, je jedna polovina ze zisku OSVČ.

Příklad výpočtu podpory pro živnostníky v roce 2023

Pan Novák podniká jako OSVČ. Jeho roční obrat je 1 milión korun. Pan Novák si v daňovém přiznání uplatňuje náklady paušálem ve výši 60%:

 • Roční obrat OSVČ = 1 milión korun
 • Zisk z podnikání = 400 tisíc korun
 • Vyměřovací základ pro sociální pojištění = 200 tisíc korun
 • Měsíční vyměřovací základ = 16 666 Kč
 • Záloha na sociální pojištění = 4866 Kč

Pokud by měl p. Novák měsíční vyměřovací základ ve výši 16 666 Kč, pak by se podpora v nezaměstnanosti vypočítala na základě této částky:

 • Podpora za první dva měsíce = 10 833 Kč
 • Podpora za druhé dva měsíce = 8 333 Kč
 • Podpora po zbytek doby = 7499 Kč

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítá na základě průměrné čisté mzdy u zaměstnanců, nebo na základě vyměřovacího základu pro sociální pojištění u živnostníků (OSVČ):

 • První dva měsíce je podpora ve výši 65%
 • Druhé dva měsíce je podpora ve výši 50%
 • Zbytek doby je podpora ve výši 45%

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Existuje určitá maximální hranice, od které se už podpora dále nezvyšuje:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023 = 22 798 Kč měsíčně
 • Maximální podpora při rekvalifikaci = 25 549 Kč měsíčně

Jak dlouho je nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pro živnostníky platí to samé, co pro zaměstnance. Doba, po kterou je vyplácena podpora v nezaměstnanosti, je odstupňována podle věku:

 • 5 měsíců do 50 roků
 • 8 měsíců od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců nad 55 roků

Kdy má živnostník (OSVČ) nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Živnostník (OSVČ), si může o podporu v nezaměstnanosti požádat, pokud přeruší nebo ukončí podnikání. Podobně, jako zaměstnanci, i živnostník musí splnit podmínku minimální doby účasti na důchodovém pojištění. A to minimálně 12 měsíců za poslední dva roky.

Doba účasti na důchodovém pojištění nemusí být splněna jenom během podnikání. Může se jednat o kombinaci zaměstnání a podnikání. Pokud někdo například půl roku pracuje jako zaměstnanec a následně půl roku podniká jako OSVČ, pak bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti díky tomu, že se sečte 6 měsíců účasti na důchodovém pojištění ze zaměstnání a 6 měsíců účasti na důchodovém pojištění během podnikání.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2023
Půjčky do výplaty